Liên hệ quảng cáo

Mega TV là website tin tức bóng đá, để liên hệ quảng cáo trên Mega TV, bạn có thể truy cập qua một trong các kênh sau:

Địa Chỉ: 15 Đồng Trí 1, Liên Chiểu, Hòa khánh, Đà Nẵng, Việt Nam, 50000

Website: https://megatvhd.org/

Facebook: https://www.facebook.com/ttbdmegatv

Twitter: https://twitter.com/ttbd_MegaTV

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mega-tv/